MOCIONS I PROPOSTES D’ACORD

MOCIONS I PROPOSTES APROVADES (16)

2017

2016

2015

MOCIONS SUBSTITUÏDES PER ESMENES A LA TOTALITAT (3)
En aquestes mocions el PSC ha formulat una esmena a la totalitat que s’ha aprovat i, per tant, substitueix el contingut de la proposta presentada originalment. Això li permet sortir del pas sense necessitat de votar en contra, tot i que el que s’aprova finalment té poc o res a veure amb la moció original.

2016

MOCIONS REBUTJADES (9)
Mocions que van rebre més vots en contra que a favor i que, per tant, no s’han aprovat.

2016

2015

MOCIONS VETADES (4)
Mocions presentades però que, a la Junta de Portaveus, s’ha considerat que no podien debatre’s al Ple. Aquest exercici antidemocràtic i que limita la llibertat d’expressió i el debat polític, l’ha exercit l’alcalde (en algunes ocasions amb el suport de PP i C’s) emparant-se en el restrictiu Reglament orgànic municipal vigent.

2017

2016

*La proposta concreta per crear un Consell Municipal de Joves no es va aprovar amb el mateix contingut literal, però el Ple va aprovar un altre text, fruit d’aquesta proposta, per establir òrgans de participació juvenil.

** La proposta per nomenar Esteban Cerdán fill adoptiu de la ciutat va obtenir menys vots a favor que en contra, però va obtenir el suport d’un terç dels regidors, suficient per iniciar el procediment. Finalment, al desembre, es va aprovar nomenar Cerdán regidor honorari.