TRANSPARÈNCIA

D’acord amb el nostre codi ètic i els punts de ruptura, és l’Assemblea General, mitjançant el principi d’una persona, un vot, qui decideix on es destinen els diners que rebem de la institució, tant en concepte de Grup Municipal com en concepte d’ingressos de les regidores.


Ingressos com a Grup Municipal
Per Grup Municipal: 1.500 €
Per regidor electe: 304 €
Total: 2.716 € mensuals


Ingressos de les regidores
Per assistència al Ple: 360 €
Per assistència a les Comissions Informatives: 180 €
Per assistència a la Junta de Portaveus: 1.182,19 €
Total: 3162,19 € mensuals (aprox.)


Dedicació de les regidores
D’acord amb el codi ètic i els punts de ruptura, la retribució màxima serà de 3 salaris mínims interprofessionals (1.965,60 €, en el cas de jornada completa) i les seves actuacions es deuran al mandat de l’Assemblea, davant de la qual han de retre comptes.

Les quatre regidores donen al partit instrumental Gent de Cornellà-Crida per Cornellà tots els seus ingressos en concepte d’assistència a òrgans de l’Ajuntament. Dues regidores assumeixen una dedicació militant en la mateixa mesura que la resta de companyes que participen de la candidatura. Les altres dues, han assumit una dedicació de 20 i 10 hores setmanals respectivament per tal de poder compatibilitzar les tasques que tenen assignades –assistència a òrgans de l’Ajuntament, comunicació, permanències al despatx o altres tasques burocràtiques– amb la seva feina o estudis i, per aquest concepte, estan contractades pel partit.


Documents de transparència